Karel Bendl
(1838-1897)

Veršované blahopřání ke jmeninám Antonína Dvořáka

V Praze dne 12 červ 1888.
Drahý milý Toničku
Přijmi tuto hubičku!
Již tu svatý Anton zase
ve sve slávě, ve své kráse.
Ano jest to svatý ten
co žil v poušti s prasetem.
Patron Tvůj onť hochu milý!
Proto píšu v tuto chvíli
že je také svátek Tvůj
tož tě Pánbůh opatrůj!
Štěstí, blaho ať se sklání
na tvé spokojené skráni;
rodině Tvé ať se daří,
žena ať Ti dobře vaří,
Kluci ať Tě hodně zlobí
zato dcery dům Tvůj zdobí;
a když tak svůj svátek slavíš.
no tak: ať se dobře bavíš.
Bůh tě žehnej dál a dále
v tomto blahém žiti stále;
a jak v Alliluja Haendel,
Jása k Tvému svátku Bendl
Výše uvedený text je přesným opisem podle autografu
hudebního skladatele a sbormistra Karla Bendla
(1838-1897) ze dne 12. června 1888 reprodukovaného
v monografii Otakara Šourka (Šourek; 1883-1956)
"Antonín Dvořák": Příloha V. [viz obrázek níže].
V roce 100. výročí Dvořákova narození knihu vydala
poprvé v březnu a podruhé v září 1941 Hudební
matice Umělecké besedy v Praze. Se 65 obrázky
a 10 přílohami (faksimilí). II. vydání (3. - 4. tisíc).
Blahopřání bylo určeno hudebnímu skladateli
Antonínu Dvořákovi (1841-1904).

Karel Bendl (hudební skladatel a sbormistr; 1838-1897): veršované blahopřání ke jmeninám Antonína Dvořáka (1841-1904). Autograf ze dne 12. června 1888.