Koncerty pro obnovu varhan dne 12. a 24. října 2010

Orchestr Atlantis a Česká Händelova společnost (ČHäS) pořádaly dne 12. října 2010 v evangelickém kostele sv. Salvátora v Praze na Starém Městě Koncert pro obnovu varhan. Pod vedením Vítězslava Podrazila, tajemníka ČHäS, vystoupil komorní soubor Atlantis Collegium; jako sólisté se představili Pavla Švestková (mezzosoprán) a Petr Vrobel (mandolína). Zazněla hudba Georga Friedricha Händela, Antonia Vivaldiho (1678-1741) a Attilia Malachii Ariostiho (1666-1729?). U Händela se konkrétně jednalo o sinfonii ("Symphony") ke III. aktu oratoria "Joseph and his Brethren" ("Josef a jeho bratři"), Triovou sonátu č. 1 A dur pro dvoje housle a basso continuo, op. 5 (HWV 396), a árii Ruggiera "Verdi prati, selve amene" ("Zelené lučiny, půvabné lesy") z II. dějství opery "Alcina".

Ve stejném kostele a opět ve prospěch obnovy tamních varhan se ČHäS dne 24. října 2010 pořadatelsky podílela na uvedení oratoria Franze Josepha Haydna (1732-1809) Stvoření ("Die Schöpfung"; premiéra v roce 1798). Účinkovali Ludmila Vernerová (soprán), Václav Lemberk (tenor), Miloš Horák (bas), Holland Concert Choir a Orchestr Atlantis; provedení řídil Frank Hameleers (Nizozemí).

Leták ke Koncertu pro obnovu varhan dne 12. října 2010.

 

Leták ke Koncertu pro obnovu varhan dne 24. října 2010.