Novodobá světová premiéra
opery Alessandra Scarlattiho
v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti

titul pozvánky

Dne 31. května 2002 bude v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti, okres Mladá Boleslav, inscenována v novodobé světové premiéře opera L'Amor Generoso ("Šlechetná láska") od předního barokního skladatele Alessandra Scarlattiho (1660-1725). Reprízy byly stanoveny na 1. června, 2. června, 7. září a 8. září 2002. Všechna představení začínají v 16.00 hodin. Dne 29. května proběhne tamtéž od 16.00 hodin veřejná generální zkouška, určená zejména odborníkům a zástupcům sdělovacích prostředků.

V hudebním i režijním nastudování svého vedoucího Ondřeje Macka vystoupí barokní soubor Cappella Accademica Praha, jenž hraje výlučně na dobové nástroje a jako jediný se u nás systematicky věnuje autentické interpretaci barokní opery. Dobovému nástrojovému obsazení odpovídá také jevištní ztvárnění díla. Historickou atmosféru navodí nejen barokní kostýmy Markéty Stormové, zapůjčené z fundu akciové společnosti Barrandov Studio, ale i barokní herecká gestika a choreografie. Sedmi sólových partů se ujali mladí pěvci se speciálně školenými hlasy splňujícími mimořádně vysoké technické i stylové požadavky.

Opera bude dávána v produkci České Händelovy společnosti jako součást dlouhodobého projektu Mistrovská díla barokní opery - Georg Friedrich Händel a jeho současníci. Projekt byl zahájen dne 18. května 1996 na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou dnes již památným uvedením Händelova "Rodriga". Odborníky je tento náročný dramaturgický záměr, ojedinělý i v mezinárodním měřítku, považován za nejvýznamnější počin svého druhu v oblasti tzv. staré hudby v České republice. V rámci projektu bylo dosud uvedeno devět stěžejních barokních titulů: pět oper Georga Friedricha Händela ("Rodrigo", "Lucio Cornelio Silla", "Il Pastor fido", "Imeneo", "Flavio"), opery "Dido and Aeneas" Henryho Purcella a "Orlando finto pazzo" Antonia Vivaldiho a oratoria "Il Sacrifitio d'Abramo" Pietra Paola Benciniho (scénicky) a "La Giuditta" Benedetta Marcella (scénicky). S nastudováním Vivaldiho opery "Orlando finto pazzo" ("Roland aneb Předstírané šílenství") se barokní soubor Cappella Accademica Praha v září 2000 představil dvěma poloscénickými provedeními na prestižním festivale "Feste Musicali per San Rocco" v Benátkách, považovaném za nejstarší hudební festival na světě. Händelův "Flavio" byl kompletně nahrán na CD.

Přestože se operní odkaz Alessandra Scarlattiho dostává stále více do popředí zájmu interpretů, vydavatelů i nahrávacích společností, zůstává pro širší hudbymilovnou veřejnost oblastí takřka neznámou. Kromě vysokých hudebních kvalit byla i jmenovaná skutečnost jedním z důvodů pro zařazení opery "L'Amor Generoso" do zmiňovaného projektu. Dosud nepublikované notové materiály připravil pro hudební realizaci podle dobového opisu uchovávaného v Britské knihovně v Londýně vedoucí souboru Cappella Accademica, Ondřej Macek, který za účelem studia předmětného opisu strávil několik dní v Britské knihovně. Jedná se o mimořádně vzácný dokument, poněvadž opera se v celosvětovém měřítku dochovala pouze v tomto jediném opisu. České Händelově společnosti jakožto producentovi se podařilo získat kopii celé opery z mikrofilmu opisu.

Scarlattiho opera "L'Amor Generoso", komponovaná na libreto Giuseppa Papise (Papis), byla poprvé hrána dne 1. října 1714 v Královském paláci v Neapoli na počest narozenin císaře Karla VI. Libreto je věnováno tehdejšímu neapolskému místokráli, Wirichu Philippu Lorenzi hraběti Daunovi (1669-1741). Další představení nejsou doložena; opera byla provedena pravděpodobně pouze jednou.

Děj opery je zasazen do země krále Preta (Preto), vládce Argu na poloostrově Peloponnésu. Krásná a pyšná Berenice, jediná Pretova dcera, urazí bohyni Junonu (Juno) a je za to potrestána šílenstvím. Preto slíbí její ruku i království tomu, komu se ji podaří uzdravit. Ztracené zdraví nakonec princezně navrátí ctnostný mykénský princ Idaspe, jenž Bereniku miluje a v přestrojení za pastýře jménem Aminta žije v jeskyni na argejském venkově; Berenice se do domnělého pastýře rovněž zamiluje. V loveckém šatu pod jménem Eurilla se za Idaspem vypraví vznešená mykénská kněžna Emirena, která k němu zahořela neopětovanou láskou. Zachrání mu život, ale musí se smířit s tím, že jej ztratí a on bude šťasten se svou zbožňovanou Berenikou. V názvu opery vzdal libretista hold právě Emirenině šlechetné lásce. Idaspe se stává králem Argu a manželem Bereniciným.

Zámecké divadlo v Mnichově Hradišti pochází v dnešní podobě z roku 1833, kdy bylo - v klasicistním slohu - zřízeno hrabětem Kristiánem z Valdštejna-Vartemberka (1794-1858) v souvislosti s politickou schůzkou rakouského císaře Františka I., ruského cara Mikuláše I., pruského korunního prince Bedřicha Viléma, sasko-výmarského velkovévody Karla Bedřicha a nasavského vévody Viléma na mnichovohradišťském zámku v září r. 1833. Přibližně kolem roku 1910 se v divadle přestalo hrát. Po částečné obnově bylo dne 20. listopadu 1999 slavnostně otevřeno inscenací oratoria "Il Sacrifitio d'Abramo" Pietra Paola Benciniho. Stávající kapacita je pouhých 73 míst.

Inscenace opery Alessandra Scarlattiho v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti, nad nimiž převzal záštitu J.E. velvyslanec Italské republiky v Praze, jsou realizovány, jak již bylo řečeno, v produkci České Händelovy společnosti, za aktivní spoluúčasti Státního památkového ústavu středních Čech v Praze a Italského kulturního institutu v Praze (Istituto Italiano di Cultura di Praga).

Nepostradatelnou finanční podporu poskytla Britská rada v Praze, Italský kulturní institut v Praze, pan Mervyn Loft-Simson a jeho zesnulá choť Elizabeth (Oxford), Nadace Český hudební fond (Praha), Město Mnichovo Hradiště, Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, Händelova společnost Karlsruhe (SRN), maestro Nicholas McGegan (USA) a paní Henriette von Haugwitz-Beerberg (Švýcarsko), která je současně hlavní sponzorkou.

Očekává se účast členů pražského diplomatického sboru, jakož i četných zahraničních posluchačů.

Vzhledem k velmi omezené kapacitě divadla činí vstupné 550 Kč (standardní místa), 300 Kč (místa se zhoršeným poslechem a viditelností) a 1.000 Kč (čestná galerie); vstupné na veřejnou generální zkoušku: 200 Kč (přízemí) a 350 Kč (čestná galerie).

Vstupenky lze od 1. dubna 2002 rezervovat na zámku v Mnichově Hradišti - tel.: 0329-773098 (8-16 hod. kromě pondělí), fax: 0329-772198, e-mail: mhradiste@spusc.cz. Dne 2. června a 8. září bude z Prahy do Mnichova Hradiště vypraven mimořádný zpáteční autobus s odjezdem ve 13.00 hodin (cena zpáteční jízdenky: 200 Kč).

Informace (včetně rezervace míst v autobusu) - tel.: 02-20197350 (pondělí - pátek, 9-15 hod.) nebo 02-66712203 (pondělí až čtvrtek, večer); fax: 02-66712203; e-mail: info@haendel.cz; Internet: www.haendel.cz.