CZECH  ENGLISH Česká Händelova společnost / The Czech Handel Society
Hlavní menu

Aktuality

XXI. Seminář ČHäS 30. listopad 2017
Tres Faciunt Collegium aneb Les Quatre Mousquetaires
Předseda ČHäS hostem v Českém rozhlase 8. března 2016 ("Telefonotéka")
Jubilejní zápisník ČHäS 2015
Händelova busta
od Petra Nováka
 
WebArchiv - archiv českého webu


XXI. seminář České Händelovy společnosti

Čtvrtek 30. listopadu 2017 od 18.00 hodin.

Učebna č. 19 Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní, Jablonského 3/333, Praha 7 – Holešovice, v sousedství stanice metra “Nádraží Holešovice” (trasa “C”).

Vstup pro všechny zájemce zdarma.

Cesta na místo konání: Vzhledem k vlakovému nádraží Praha-Holešovice vystoupíme z podzemí metra na opačném konci. Při výstupu ze stanice metra uvidíme přímo proti sobě žlutou školní budovu. Po značeném přechodu vlevo od zastávek tramvají č. 6 a 12 přejdeme koleje a vydáme se rovně podél zeleného plotu vlevo od školní budovy. Do školního areálu vstoupíme po pravé straně v pořadí druhým vchodem. Po schodech vystoupíme do I. patra, kde zabočíme vpravo. Za rohem přijdeme k učebně č. 19.
Prosíme všechny účastníky, aby se při příchodu do učebny zapsali na prezenční listinu.
V učebně budou zdarma k dispozici informační materiály týkající se Georga Friedricha Händela, hudby, historie, architektury, výtvarného umění, regionálních zajímavostí apod.
V prostoru školy se nacházejí prodejní automaty s nápoji a studenými pokrmy.

Program:

Chrámová hudba a hudebníci
v barokním Duchcově a blízkém okolí

Přednášet bude Bc. Milan Černý, dipl.um., loutnista a hudební badatel.

Studium chrámové hudební kultury v severozápadních Čechách v 17. a 18. století přináší dnes řadu překvapivých a inspirujících podnětů. Dosud nabyté vědomosti poskytují dostatečné množství údajů, aby věrohodně dokázaly přiblížit pozoruhodnou, postupně odhalovanou vyspělost několika generací zdejších hudebníků, které tito společným úsilím v průběhu monumentální, umělecky vypjaté barokní éry dosáhly.

Mezi hudebně zajímavé lokality severozápadního Podkrušnohoří patřil tehdy i Duchcov, nevelké poddanské město, spadající pod správu dominia šlechtického rodu Valdštejnů. V období vlády této vrchnosti prožívalo místní podřízené obyvatelstvo období blahobytu, založeného nejen na materiálním dostatku, ale také na cílevědomé podpoře duchovních hodnot.

V rámci blízkého i vzdálenějšího regionálního okruhu nebylo hudební dění v Duchcově zdaleka ojedinělým jevem. Naopak, ocitalo se v širším spektru souvislostí poněkud rozsáhlejšího celku, z něhož vyrůstala vytříbená, plnohodnotná hudební kultura, která doposud nezískala ocenění, jaké by si právem zasloužila. V následující historii se její obdoba v tak velkém měřítku již nikdy neprojevila.

Duchcov. Římskokatolický farní kostel Zvěstování P. Marie. V pozadí budovy zámku. – Kostel, dne 9. května 1945 vypálený sovětskými vojsky, byl do dnešní podoby stavěn od samého sklonku 17. století do roku 1721, za Arnošta Josefa z Valdštejna (1654–1708) a Jana Josefa z Valdštejna (1684–1731), podle plánů Marca Antonia (Marcantonia) Canevalleho (Canevalle; 1652–1711) a Františka Maxmiliána Kaňky (1674–1766). Vysvěcen v roce 1722.