Lenka Kerelová (nar. 1945): Georg Friedrich Händel (1685-1759). Perokresba tuší na papíře podle miniatury Christopha Platzera z doby kolem roku 1710. 1991. 7,2 × 5,7 cm. Tisková předloha pro nabídkový letáček k händelovské monografii Pavla Polky "Triumf času a pravdy" (vyd. 1991). Praha, sbírky České Händelovy společnosti.

Lenka Kerelová (b. 1945): George Frideric Handel (1685-1759). Pen drawing in Indian ink on paper after a miniature by Christoph Platzer from about 1710. 1991. 7.2 × 5.7 cm. Artwork for a promotional folder offering the Handel monograph 'Triumf času a pravdy' ('The Triumph of Time and Truth') by Pavel Polka (published in 1991). In the Collection of the Czech Handel Society; Prague, Czech Republic.