Roelan(d)t Savery (1576/78-1639): Krajina s ptactvem. Olejomalba na mědi z roku 1628. 40,5 × 56,5 cm. Uměleckohistorické muzeum, Vídeň, Rakousko. Inv.č.: GG 1082.
Savery působil v letech 1603(?)-1612 v Praze jako dvorní malíř císaře Rudolfa II. (1552-1612); v pražské císařské menažerii studoval zvířata pro své obrazy. Prahu opustil patrně roku 1613 a po pěti letech se trvale usadil v Utrechtu, kde zemřel. Náležel do širšího okruhu následovníků Pietera Bruegela st. (kol.1525-1569). Je považován za důležitého prostředníka mezi malířstvím jižního a severního Nizozemí. Vedle četných krajin zanechal díla se zvířecí a žánrovou tematikou, jakož i květinová zátiší. Svými kresbami inspiroval Václava Hollara (1607-1677). Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669) shromáždil celý soubor jeho krajinářských studií. Národní galerie v Praze uchovává ve svých fondech některé Saveryho malby a kresby.
Podle dochované dokumentace vlastnil Georg Friedrich Händel na konci života ve své sbírce Saveryho obraz znázorňující krajinu - pravděpodobně olej na dřevěné (dubové?) desce, na mědi nebo na plátně.