Položení kytice za Georga Friedricha Händela
Westminsterské opatství v Londýně
24. března 2007

Kanovnice Jane Hedges
Ceremoniář Benjamin Sheward
Tři zástupci České Händelovy společnosti

Kanovnice Jane Hedges:

Přivítání

Dobré dopoledne vám všem - velmi srdečně vás vítám jménem děkana a kapituly ve Westminsterském opatství a především v Koutku básníků, kde se připomíná tolik velkých spisovatelů, myslitelů a umělců všeho druhu.
Scházíme se dnes, abychom vzdali obzvláštní díky za jednoho z největších světových hudebníků, Georga Friedricha Händela, jehož mimořádné nadání a tvůrčí schopnosti přinášejí, stejně jako v minulosti, tolik radosti do života nesčetných lidí.

Nyní, prosím, položte na jeho počest svou kytici.

Položení kytice

Modleme se

Vzdáváme díky za život Georga Friedricha Händela. Děkujeme-li Bohu za něho, vzdáváme rovněž díky za dar hudby a za to, že jsem schopni se z ní těšit.

Děkujeme ti, nebeský Otče, že jsi stvořil muže a ženu k obrazu svému. Dnes přinášíme obzvláštní díky za Georga Friedricha Händela; za všechno v jeho životě, v čem se projevilo tvé milosrdenství a věrnost - především za jeho hudební tvorbu.
Modlíme se, aby tak, jak ti sloužil na zemi, mohl se nyní podílet na radosti a slávě nebes. To žádáme skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Amen.

Pane Bože věčný, prameni vší krásy a harmonie, chválíme tě za dar hudby:
za inspiraci těm, kdo ji skládají,
za dovednost a oddanost těch, kdo ji provozují,
za schopnosti a sílu, jež nám umožňují, abychom se z ní těšili. Modlíme se, abychom tě tak, jak tento dar obohacuje a obnovuje naše životy, mohli oslavovat s plnějším odevzdáním a stále vzdávat díky za všechny věci.
Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

Modlitba Páně

Požehnání

[Přeložil Pavel Polka.]