Malý fotografický průvodce
Händelovým Římem a Benátkami

I. Řím

S výjimkou snímku č. 2 fotografie pořídil, ve dnech 16. - 20. října 2003, Pavel Polka, předseda České Händelovy společnosti, jenž je rovněž autorem průvodních textů.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

II. Benátky

Fotografie pořídil dne 10. října 2003 (č. 1, 3), 27. října 2005 (č. 9), 28. října 2005 (č. 6, 7, 10, 11), 5. října 2006 (č. 8), 18. října 2007 (č. 5, 13), 19. října 2007 (č. 14), 20. října 2007 (č. 12), 21. října 2009 (č. 4) a 22. listopadu 2012 (č. 2) Pavel Polka, předseda České Händelovy společnosti, jenž je rovněž autorem průvodních textů.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Kliknutím na obrázek se zvětší jeho formát a objeví se průvodní text.