Křtitelnice v chrámu sv. Jiljí v Bardejově na východním Slovensku, 17. srpna 2006. Zde byly pokřtěny děti Christopha Händela (1644-?), bratrance Georga Friedricha Händela: Regine (1675), Friedrich (1677) a Johannes Christophorus (1680).
Bronzová křtitelnice byla zhotovena v polovině 15. století. Je zdobena reliéfy stojících postav světců a světic. Víko, pokryté ve dvou řadách německým nápisem, pochází ze 17. století.