1. Detailní záběr aršíku Mosambické pošty s 6 známkami věnovanými 250. výročí úmrtí Georga Friedricha Händela (2009). Všechny známky mají hodnotu 33 mosambické meticaly. Průvodní text na aršíku v překladu zní: “250. výročí úmrtí Georga Friedricha Händela (1685–1759) / Významný anglicko-německý barokní skladatel”.
2. Detailní záběr aršíku Mosambické pošty s 1 známkou věnovanou 250. výročí úmrtí Georga Friedricha Händela (2009). Známka vyšla v hodnotě 175 mosambických meticalů. Průvodní text na aršíku v překladu zní: “250. výročí úmrtí Georga Friedricha Händela (1685–1759) / Významný anglicko-německý barokní skladatel”.
3. Detailní záběr “hudebního” čtyřbloku Severního Kypru z roku 1985. Známky jsou věnovány 300. výročí narození Georga Friedricha Händela (1685–1759; 20 tureckých lir), Domenika Scarlattiho (1685–1757; 20 tureckých lir) a Johanna Sebastiana Bacha (1685–1750; 100 tureckých lir); čtyřblok uzavírá turecký skladatel, pěvec a básník Bohurizade Mustafa Itri (1640–1712; 100 tureckých lir).
4. Detailní záběr poštovních známek zasunutých za částečně průhlednými proužky na volném albovém listu. Zastoupeny jsou, postupně shora dolů, tyto státy: 7 × Guinea-Bissau (1985) – hudební nástroje s portréty skladatelů Vincenza Belliniho (1801–1835), Roberta Schumanna (1810–1856), Fryderyka Chopina (1810–1849), Luigiho Cherubiniho (1760–1842), Giovanniho Battisty Pergolesiho (1710–1736), Georga Friedricha Händela (1685–1759), Heinricha Schütze (1585–1672); 3 × Irsko (1985) – skladatelé Georg Friedrich Händel, Giuseppe Domenico Scarlatti (1685–1757), Johann Sebastian Bach (1685–1750); 1 × doplňková známka Lichtenštejnsko (1983); 3 × Spolková republika Německo – Georg Friedrich Händel (1959), tentýž (1985), Johann Sebastian Bach (1985); 2 × doplňková známka Lichtenštejnsko (1983).