Rakev s ostatky toskánského velkovévody Giana (Giovanniho) Gastona Medicejského (1671-1737) v kryptě Medicejských kaplí při bazilice sv. Vavřince ve Florencii. Snímek z července 2004.