Louis François Roubiliac (1702-1762): busta hudebního skladatele Georga Friedricha Händela (1685-1759). Sádrový odlitek podle terakotového modelu pro mramorovou bustu z roku 1739 uchovávanou na královském zámku ve Windsoru u Londýna. Výška: 83,5 cm. Sbírky České Händelovy společnosti. Händelův podpis pochází z dokumentu datovaného 24. února 1750. [Pohlednice České Händelovy společnosti (1998).]