Josef Bohuslav Foerster (1859-1951): "Zápisník hudebníkův". Státní nakladatelství v Praze, 1929. Vlastnoruční podpis autora ["Jos. B. Foerster"; výřez] na prázdné stránce (vakátu) před titulní dvoustranou. Sbírky České Händelovy společnosti.