Malíř Andrea Soldi (1703-1771) se narodil ve Florencii; zemřel v Londýně. Svou kariéru zahájil v Turecku jako portrétista britských obchodníků. Na jejich radu přišel v roce 1736 do Londýna, kde začal velmi rychle slavit úspěchy. Díky výstřednímu životnímu stylu promarnil všechny své peníze a roku 1744, na vrcholu kariéry, se ocitl ve vězení pro dlužníky. Vězněn sice nebyl dlouho, ale úspěšnou malířskou dráhu se mu již nepodařilo zcela zachránit. V 50. letech ztratil přízeň šlechty a místo toho se zaměřil na podobizny svých uměleckých kolegů a příslušníků profesního stavu. Do této souvislosti spadá i portrét sochaře Louise Françoise Roubiliaca.