William Hogarth (1697-1764): "The Levée" ("Ranní audience"). Výjev č. 2 z osmidílného cyklu "The Rake's Progress" ("Život prostopášníka"; celý cyklus vydán v Londýně dne 25. června 1735). Lept a rytina. Fotolitografická reprodukce z foliantu "The Works of William Hogarth" ("Díla Williama Hogartha"). Brno a Vídeň, 1878. List č. 80. 31,7 × 38,8 cm (vyobrazení, bez písma). Autor výjev ryl zčásti s pomocí Gérarda Jeana-Baptisty Scotina (Scotin; 1690-po 1755).
Postavou hrající na cembalo je možná Georg Friedrich Händel.